RECYKLACE HORNÍK s.r.o.
Autovrakoviště-kovošrot Šternberk
  • Ekologická likvidace vozidel
  • Výkup železa a barevných kovů
  • Výkup elektrického a elektronického zařízení
  • Výkup počítačového šrotu
  • Výkup měděných kabelů, elektromotorů, autobaterií
  • Výkup EURO palet
  • Recyklace odpadů
 
Ekologická likvidace vozidel
Provoz v plném proudu!!! Pro více informací volejte na tel. 607 03 93 39

Při odhlašování motorového vozidla z evidence je nutné předložit doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci, který mohou vydat pouze zařízení schválená ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Jsme držitelem oprávnění k likvidaci autovraků.

Autovrak je definován jako nebezpečný odpad, pokud není odstraněn v souladu se zákonem o odpadech, je považováno toto jednání za trestné.

Provádíme ekologickou likvidaci autovraků a vydáváme doklad o ekologické likvidaci pro registr vozidel, potvrzení o převzetí autovraku.

Ekologická likvidace všech druhů vozidel (nákladní, osobní, traktory, motorky i vozíky).

Vystavení protokolu o likvidaci na místě do 10 minut.

Odtah autovraku zdarma (při větší vzdálenosti dohoda).

Pro odhlášení autovraku potřebujete velký technický průkaz a doklad totožnosti.

www.RECYKLACEHORNIK.cz COPYRIGHT © 2012 TOM SHANE